KUNSTNERSKAP


Hilde Diesen

Øyets lange arm

Etter kunstutdannelse i Tyskland, holdt jeg separatutstillinger og deltok på en rekke kollektive utstillinger med akvareller og gouache. Deretter tegnet jeg i årevis bygninger i tusj og akvarell; hus, hytter, slott og husmannsstuer, dikterhus, tårn og skur. Nitidig og presist med alle vindussprosser og hver enkelt takstein på plass. Husene ser jeg fra forskjellige vinkler i samme tegning, altså i et selvvalgt perspektiv. Dette førte blant annet til tre bøker med egne, essayistiske tekster og mange utstillinger.

Deretter tok ordene overhånd. I et par tiår arbeidet jeg med research i et utall arkiver i inn og utland (stats-, kommune- slotts- og privatarkiver) for egne og andres bøker. Jeg skrev artikler og bokanmeldelser og har utgitt bøker i flere forskjellige sjangre.

Så ofte jeg har mulighet deltar jeg på seminarer og kunstworkshops i Rendsburg, Göttingen og Wolfenbüttel (Tyskland). Med avstand i tid til min tidligere strek, med kinatusj og en halvannen meter lang rørpenn av planten, Phragmitus australis (takrør, rørgress, vannrør) har jeg opparbeidet meg en ny frihet. Jeg legger blokken på gulvet, setter tusjflasken(e) ved siden av og stående når jeg ned til papiret med rørpennen. Streken blir bevegelsen. Og omvendt. Med denne teknikken tegnet jeg husene og hytter på ny, i sort/hvitt og opplevde strekens kontrollerte tilfeldighet og manglende presisjon. Så tok jeg for meg fisk, kreps og krabber og tegnet dem i frastand. Nå studerer jeg bitte små kryp, biller, Calopteryx splendens, fluer, lus og larver, Maikäfer og butterfly, etymologi, egg og epidimier, bokstaver og edderkopper, følehorn, vinger, stankelbein og punktskrift – i forskjellige teknikker. Med den lange rørpennen – og avstanden – blir de bitte små, men tallrike dyrene større. Det er et omvendt perspektiv.

Fra august 2017 leier jeg atelier på SAF, Strømsø Atelierfelleskap i Drammen. Min arbeidsdag er et vekselbruk mellom manuskrift og manuell tegning, klebing og klistring, samtaler med kolleger og spaserturer elvelangs og til skogs.

HD februar 2022